Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICASA Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Poselska 3.


Z firmą można skontaktować się poprzez adres e-mail: launica@launica.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres biura: ul. Poselska 3, 03-931 Warszawa.


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych są udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych jakim jest marketing bezpośredni usług Administratora.


Odbiorcy danychPani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, biurom tłumaczeń itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.


Okres przez który dane będą przechowywanePani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora do momentu: wyrażenia sprzeciwu w tym zakresie, odwołania zgody lub usunięcia Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.


Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu/odwołania zgody wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Odwołanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  


Dobrowolność lub wymóg podania danychPodanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla skutecznego korzystania z usług Administratora  w szczególności do prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora w tym przedstawiania ofert odpowiadających potrzebom Klienta.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanieŻadne decyzje w związku z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane mogą być przetwarzane w celu profilowania w zakresie analizy i oceny zainteresowań Klientów dotyczących usług Administratora. Skutkiem profilowania może być lepsze dopasowanie oferty do potrzeb Klienta.